องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนบ้านเชียง บริหารงานโดย ท่านนายก ประวิทธิ์ คำขุรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม... [30 มิถุนายน 2565]
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายประวิทธิ์ คำขุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง นายประวิทย์ พลสิมมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง นายวิชิต นามวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง นายวันชัย... [29 มิถุนายน 2565]
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง บริหารงานโดย ท่านนายกประวิทธิ์ คำขุรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน โดยมีท่านนายอำเภอหนองหาน เป็นประธาน ร่วมมอบบ้าน... [21 มิถุนายน 2565]
วันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง บริหารงานโดย ท่านนายกประวิทธิ์ คำขุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565... [17 มิถุนายน 2565]
มอบวัสดุอุปกรณ์ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ให้กับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ทั้ง 3 แห่ง (12 ภาพ) [21 พฤษภาคม 2565]
โครงการ อบต. สัญจรพบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2565 (30 ภาพ) [20 พฤษภาคม 2565]
ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 [31 มีนาคม 2565]
วันนี้ ศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 เป็นต้นไป อบต.บ้านเชียง ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และสมาชิกสภาฯ ได้จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ตามโครงการ " ปลูกป่า ป้องกันไฟป่า " ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามนโยบายของจังหวัดอุดรธานี ณ... [18 มิถุนายน 2564]
อบต.บ้านเชียง ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล จากสมาชิกกองทุนฌาปนกิจขยะฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [15 มิถุนายน 2564]
วันนี้ ศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 อบต.บ้านเชียง ดำเนินมาตรการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ตามมาตรการของท่านผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ในวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 ของ ศพด. ในสังกัด... [11 มิถุนายน 2564]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 46 รายการ)