องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๕ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๒๑๙๘๓๙บริการข้อมูล
thumb_up facebook
รายงานข้อมูลทางการเงิน
folder งบแสดงฐานะทางการเงิน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 11
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันนี้ ศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 เป็นต้นไป อบต.บ้านเชียง ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และสมาชิกสภาฯ ได้จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ตามโครงการ " ปลูกป่า ป้องกันไฟป่า " ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามนโยบายของจังหวัดอุดรธานี ณ บริเวณป่าโคกดอนน้อย บ้านปูลู หมู่ที่ 3 (ข้างฌาปนสถานบ้านปูลู) [18 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด-อบต.
อบต.บ้านเชียง ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล จากสมาชิกกองทุนฌาปนกิจขยะฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [15 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด-อบต.
วันนี้ ศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 อบต.บ้านเชียง ดำเนินมาตรการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ตามมาตรการของท่านผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ในวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 ของ ศพด. ในสังกัด ทั้ง 2 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. อีก 3 แห่ง [11 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด-อบต.
วันนี้ ศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป อบต.บ้านเชียง ได้ดำเนินการฉีดทำความสะอาดถนน พื้นอาคาร และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 ของ ศพด. ในสังกัด ทั้ง 2 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. อีก 3 แห่ง [11 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด-อบต.
วันนี้ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ร่วมกับ ปลัดอำเภอหนองหานแลละเจ้าหน้าที่ / สมาชิกสภาฯ / ผู้นำหมู่บ้าน / อสม. / ผอ.รพ.สต.บ้านเชียง/ กำนัน ต.บ้านเชียง / เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านเชียง / ดำเนินการจัดกิจกรรม “อุดรธานี 14 วัน แห่งความปลอดภัย” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ... [3 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด-อบต.
วันนี้ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ท่านนายอำเภอหนองหาน/ ผอ.รพ.สต./ ปลัด อบต.บ้านเชียง / ปลัดอำเภอ / กำนัน ต.บ้านเชียง / จนท.รพ.สต./ จนท.อบต.บ้านเชียง ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำผู้ป่วย covid 19 ที่หายดีแล้วออกจากโรงพยาบาล กลับมาบ้าน ให้กักตัวอีกอย่างน้อย 14 วัน ... [30 เมษายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด-อบต.
วันนี้ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ร่วมกันทำความสะอาดภายในสำนักงาน และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [30 เมษายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด-อบต.
วันที่ 29 เมษายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ อำเภอหนองหาน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ หมู่ 11 ตำบลบ้านเชียง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือต่อไป [29 เมษายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด-อบต.
วันที่ 29 เมษายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วตำบลบ้านเชียง ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมดำเนินการช่วยเหลือฉีดพ่นน้ำยาแมลงปีกแข็ง ในพื้นที่ หมู่ 11 ตำบลบ้านเชียง [29 เมษายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด-อบต.
วันที่ ๒๓ เมษายน​ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ธรรมนูญสุขภาพตำบล ในการปลูกปลูกสมุนไพร(กัญชา)เพื่อการรักษาโรค หรือปลูกกัญชาในครัวเรือน ณ ห้องประชุม... [23 เมษายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด-อบต.
1 - 10 (ทั้งหมด 39 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร อบต
(นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์)
ปลัด อบต.บ้านเชียง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านเชียง
โทร : 082-0321373
(นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์)
ปลัด อบต.บ้านเชียง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านเชียง
โทร : 082-0321373
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น