messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
account_box สมาชิกสภา
นายวันชัย หาญณรงค์
ประธานสภา อบต.บ้านเชียง
โทร : 090-1929646
นายกองมา จันทะสี
รองประธานสภา อบต.บ้านเชียง
โทร : 086-0715027
นางสาวนพรัตน์ หาญนาดี
เลขานุการสภา
โทร : 087-2233597
นายประสิทธิ์ ละโป้
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 093-4786345
นายทองใบ แสนวันดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 061-6710542
นางสาวนิกรณ์ ประวะภูสะกัง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 093-3652980
นางสาวอธิชา ประเสริฐสม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 082-8234130
นายจิรวัฑ ศรีปัจฉิม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 063-0251272
นายปัญญา ผันผ่อน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
โทร : 084-3136599
นายผ่าน พลสิมมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
โทร : 098-2405306