องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
account_box สำนักปลัด
นายสามารถ ศรีพัฒนางกูร
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางสาวณัฐธญาน์ ศรีพัฒนางกูร
นักจัดการงานทั่วไป
นายเด่นศักดิ์ ราวิวัฒน์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวศิริรัตน์ สุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอานนท์ มโนวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายชินวัฒน์ ชินน้ำพอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวละมัย พลสิมมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายอานันต์ ไชยคำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายฉลาด ละโป้
พนักงานขับรถยนต์
นายอนุวัฒน์ พฤกษาโคตร
พนักงานขับรถดับเพลิง

คนงานทั่วไป
นางสาวลำไย ท้าวเนาว์
คนงานทั่วไป
นางสาวกนกวรรณ วรรณเลิศ
คนงานทั่วไป
นายพิทักษ์ อาษาสิงห์
พนักงานขับรถขยะ
นายโยธิน มะเกลือป่า
พนักงานประจำรถขยะ