messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
account_box กองคลัง
นางวัชรีย์ ใจบุญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอาภาพร วันคาม
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุกานดา ป้องขวาพล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวพัชรา นาสิงห์ขันธ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางวิลาวัลย์ ทันตาหะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวศรารัตน์ คำคูณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายสำเริง บุญเคลิ้ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้