องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๕ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๒๑๙๘๓๙


บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 8
เมื่อวาน 219
เดือนนี้ 4,664
เดือนที่แล้ว 7,560
ทั้งหมด 26,216

account_box กองคลัง

นางวัชรีย์ ใจบุญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวัชรีย์ ใจบุญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอาภาพร วันคาม
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางอาภาพร วันคาม
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุกานดา ป้องขวาพล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุกานดา ป้องขวาพล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวธวัลรัตน์ นิรานนท์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวธวัลรัตน์ นิรานนท์
เจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางวิลาวัลย์ ทันตาหะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางวิลาวัลย์ ทันตาหะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวศรารัตน์ คำคูณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวศรารัตน์ คำคูณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายสำเริง บุญเคลิ้ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายสำเริง บุญเคลิ้ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหาร อบต
(นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์)
ปลัด อบต.บ้านเชียง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านเชียง
(นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์)
ปลัด อบต.บ้านเชียง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านเชียง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น