องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
account_box กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวอ้อยใจ ภูมิภักดิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางจันทร์สุดา นิลยอง
นักวิชาการศึกษา
นายวิศัลย์ โคตรน้ำเนาว์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอภิญญา แสนวันดี
ครู คศ.3
นางสาวนิพาพร ศรีโสดา
ครู คศ.1
นางอภิญญา แก้วเชียงกุล
ครูคศ.1
(ว่าง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวิรยา สีโสดา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมปอง ดาริวงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก