องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายประวิทธิ์ คำขุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง นายประวิทย์ พลสิมมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง นายวิชิต นามวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง นายวันชัย หาญณรงค์ ประธานสภา อบต.บ้านเชียง นายกองมา จันทะสี รองประธานสภา อบต.บ้านเชียง นางดรุณี วงค์คำพระ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบต.บ้านเชียง และหัวหน้าส่วนราชการสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุไฟไหม้ยุ้งข้าว ของ นายประวิทย์ แสงพา ราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเชียง ได้รับความเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 02.10 น. โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ได้มอบเงินช่วยเหลือฯ เท่าที่จ่ายจริง ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ไม่เกินครอบครัวละ 5,700 บาท
ผู้โพส : สำนักปลัด-อบต.