องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
image ป้ายประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ของ กอช. [2 กุมภาพันธ์ 2567]
ขอเชิญเที่ยวงาน เฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ขบวนแห่วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี [1 กุมภาพันธ์ 2567]
พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ [18 มกราคม 2567]
ประกาศการขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 [10 มกราคม 2567]
แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [26 กรกฎาคม 2566]
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักท่องเที่ยว [30 มิถุนายน 2566]
No Gift Policy [27 เมษายน 2566]
อบต.บ้านเชียงห่วงใย งดใช้กล่องโฟม [19 มกราคม 2565]
ข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น [1 ตุลาคม 2564]
1 1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ)