องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศ อบต.บ้านเชียง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51
photo การพาคนพิการไปทำบัตรประชาชนให้แก่คนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 54
photo อำนวยความสะดวกแก่คนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 52
photo ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวฉบับที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) หรือประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 31
photo ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (ภ.ด.ส.๑) และการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๗) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 30
photo ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 30
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วอย่างถูกวิธี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียงและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศสภา อบต.บ้านเชียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเชียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
1 - 20 (ทั้งหมด 97 รายการ) 1 2 3 4 5