messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชาชนตำบลบ้านเชียงและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันฉัตรมงคล ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ วัดสันติวนาราม บ้านเชียง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อสีเหลือง)
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 7
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 13
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
บันทึก ประกาศแก้ไขกำกระทรวง พรบควบคุมอาคาร ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
โครงการบริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 65
รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 34
ประกาศ อบต.บ้านเชียง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 46
ประกาศ อบต.บ้านเชียง เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 32
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 53
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ อบต.บ้านเชียง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 28
ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.บ้านเชียง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 44
คู่มือการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 141
การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 64
ช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 67
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิงปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 57
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) หรือประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 48
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 19
1 - 20 (ทั้งหมด 134 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7