องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๕ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๒๑๙๘๓๙บริการข้อมูล
thumb_up facebook
รายงานข้อมูลทางการเงิน
folder งบแสดงฐานะทางการเงิน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 48
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในพื้นที่ตำบลบ้านเชียง และ ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดคัดกรองบุคคล อำเภอหนองหาน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file ฐานข้อมูลแหล่งน้ำ อบต.บ้านเชียง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเองในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเชียง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file ประกาศ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออก PM 2.5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file การลดใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 107 |
photo โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน "พ้นภัย" poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 195 |
photo จังหวัดอุดรธานี มีคำสั่งให้ประชาชน ในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทุกครั้งที่มีกิจกรรมที่ต้องสัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น ผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิด ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 64 เป็นต้นไป poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 139 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วอย่างถูกวิธี poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ขอเชิญเข้าร่วมเดินรณรงค์โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 270 |
photo ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 268 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 89 |
photo การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 130 |
1 - 20 (ทั้งหมด 70 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร อบต
(นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์)
ปลัด อบต.บ้านเชียง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านเชียง
โทร : 082-0321373
(นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์)
ปลัด อบต.บ้านเชียง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านเชียง
โทร : 082-0321373
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น