องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง แนะนำประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเชียง อย่าหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อ แก๊งคอลเซนเตอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประกาศ อบต.บ้านเชียง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file ประกาศ อบต.บ้านเชียง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 102
photo การพาคนพิการไปทำบัตรประชาชนให้แก่คนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 122
photo อำนวยความสะดวกแก่คนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 108
photo ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวฉบับที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) หรือประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 79
photo ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (ภ.ด.ส.๑) และการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๗) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 87
photo ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 77
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วอย่างถูกวิธี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 232
1 - 20 (ทั้งหมด 101 รายการ) 1 2 3 4 5 6