องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปูลู หมู่ ๑๐ (สายฟาร์มหมู-นางสุบรรณ มาลาน้อย) ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดูนคำ หมู่ ๑๔ (เส้นทางปู่ตา-ฟาร์มหมู) ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีจเสริมเหล็ก บ้านเชียง หมู่ ๑๑ (สายทางตรองทึง) ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดูน หมู่ ๕ (สายทางนายนพพร หลวงจุมพล) ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปูลู หมู่ ๑๐ (สายทางวัดป่าดอนธาตุ - หลังโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา) ประจำปี ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียง หมู่ ๑๓ (สายทางสวนยาง) ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียง หมู่ ๒ (สายทางทุ่งกว้าง) ประจำปี ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียง หมู่ ๙ (เส้นแยกนายายหลอด(ฟาร์ม)) ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file โครงการปรับปรุงห้องเก็บของ อบต.บ้านเชียง ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียง หมู่ ๑๑ (สายทางวัดป่าดงไร่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file โครงการก่อสร้างลานกีฬา บ้านดูน หมู่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file โครงการขุดสระขนาดใหญ่ บริเวณหลังป่าช้า บ้านปูลู หมู่ ๓, ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านปูลู หมู่ 3 (สายทางป่าช้าปูลู) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.124.04 (สายทางแยกวัดป่าดอนธาตุ-หลังโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.๑๒๔-๐๒(สายทางวัดป่าดอน - บ้านปูลู บ้านดูน หมู่ที่ ๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 348
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 13 (สายทางนายพนม-ถนนลาดยางบ้านเชียงคำผักกูด) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 (แยกโรงสีพ่อทองม้วน-บ้านนางมีนา) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 14 (สี่แยกบ้านนายวิชัย ไสโยธา-นายพิทักษ์ อาสาสิงห์ ) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 108
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2