messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
image ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ธนาคารขยะชุมชน อบต.บ้านเชียง ออกรับซื้อขยะประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง จุดรับซื้อ ณ บ้านปูลู หมู่ 3 หมู่ 10 บ้านคำอ้อ หมู่ 7 บ้านดูน หมู่ 5 และบ้านดูนคำ หมู่ 14 ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2567[27 มีนาคม 2567]
วันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ได้จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษี...[22 พฤษภาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์การบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน และรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ อบต.บ้านเชียง[27 ตุลาคม 2565]
ประชาสัมพันธ์ เขตปลอดบุหรี่ในหน่วยงานราชการ พื้นที่ปลอดบุหรี่สำหรับร้านค้า และพื้นที่สาธารณะ[30 กันยายน 2565]
โครงการธนาคารขยะชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565[30 กันยายน 2565]
โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2565 [30 กันยายน 2565]
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านและควบคุมสุนัขและแมวจรจัด ปี 2562[30 ตุลาคม 2562]
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61- 31 มี.ค. 62) กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น[1 กรกฎาคม 2562]
โครงการธนาคารขยะ ปี 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61- 31 มี.ค. 62)[1 เมษายน 2562]
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61- 31 มี.ค. 62) กิจกรรมทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนา[1 เมษายน 2562]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 12 รายการ)