messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นายประวิทธิ์ คำขุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานข้าราชการ ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 3
นายประวิทธิ์ คำขุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานข้าราชการ ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 126
นายประวิทธิ์ คำขุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 142
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 87
นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น โดยพร้อเพรียงกัน ณ หน้าสำนักงานองค์การบริารส่วนตำบลบ้านเชียง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 343
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 268
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1