messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 2
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 2
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 2
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 2
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 2
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 1
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 1
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖)
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 1
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 1
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 1
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 1
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 1
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 1
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 34
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 1
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 1
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 1
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 1
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 1
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2