องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้าง,ดัดแปลง,รื้อถอนอาคาร,ต่อเติมอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file คู่มือประชาชน การขอความช่วยเหลือสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยชีพผู้สูงอายุ พิการ เอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยชีพผู้สูงอายุ พิการ เอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 291
photo คู่มือประชาชน การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด อบต. | เปิดอ่าน : 380
photo คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด อบต. | เปิดอ่าน : 386
photo คู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด อบต. | เปิดอ่าน : 366
find_in_page คู่มือประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด อบต. | เปิดอ่าน : 389
insert_drive_file คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 474
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1