องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

อยากสอบถามว่า ถ้าจะขออนุญาตก่อสร้างบ้านต้องใช้เอกสารใดบ้าง

1.เข้ามาเขียนคำร้องที่ อบต. หรือถ้าไม่สะดวกสามารถจองคิวผ่านเว็ปไซต์ของ อบต.บ้านเชียง ตรงหัวข้อจองคิวออนไลน์ 2.เอกสารที่ใช้ประกอบด้วย 1. สําเนาทะเบียนบ้าน,สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด 2. สําเนาเอกสารโฉนดที่ดิน จํานวน 1 ชุด ครับ

(โดย:นายทวีพงษ์ สุทธิบุญ เขียนเมื่อ:29 เมษายน 2566)

อยากสอบถาม ถ้าจะขอถังขยะใหม่ ต้องทำอย่างไรค่ะ

วิธีการขอถังขยะใหม่ ดำเนินการได้ 2 วิธีค่ะ 1. เข้ามาเขียนคำร้องที่ อบต. พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด 2. สามารถจองคิวผ่านเว็ปไซต์ของ อบต.บ้านเชียง ตรงหัวข้อ ระบบบริการออนไลน์ (E-services) "แบบคำร้องงขอรับบริการถังขยะ" สงสัยติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 042-219839

(โดย:นางเรณู เคนคำใหม่ เขียนเมื่อ:18 เมษายน 2565)

ถ้าจะขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างมีเอกสารใดบ้างครับ

1.เข้ามาเขียนคำร้องที่ อบต. หรือถ้าไม่สะดวกสามารถจองคิวผ่านเว็ปไซต์ของ อบต.บ้านเชียง ตรงหัวข้อจองคิวออนไลน์ 2.เอกสารที่ใช้ประกอบด้วย 1. สําเนาทะเบียนบ้าน,สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด 2. สําเนาเอกสารโฉนดที่ดิน จํานวน 1 ชุด 3. ภาพถ่ายรอบด้านของบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างที่สามารถเห็นชัดเจน

(โดย:นายสุรชัย ละโป้ เขียนเมื่อ:23 มีนาคม 2564)

3 รายการที่ดำเนินการแล้ว