องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
โครงการ อบต. สัญจรพบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2565 (30 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. นายประวิทธิ์ คำขุรี นากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตามโครงการ อบต. สัญจรพบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและให้ประชาชนได้เสนอความต้องการในการพัฒนาด้านต่างๆ ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้บริการรับชำระภาษีท้องที่และภาษีอื่นๆ บริการเกี่ยวกับงานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กแรกเกิด ประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารขยะชุมชน ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนสุนัขบ้ารวมถึงขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 และการปฏิบัติตัวหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ตลอดจนร่วมซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารซึ่งจะมาตอบปัญหาข้อข้องใจและร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่
ผู้โพส : admin