องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน (ตุลาคม 64 - มีนาคม 65) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน (เมษายน 64 - กันยายน 64) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน (ตุลาคม 63 - มีนาคม 64) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 198
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2