องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ
insert_drive_file รายงานการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานแกนนำกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การจ้างงานคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานการจัดทำฐานข้อมูลคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลบ้านเชียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานการดำเนินโครงการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ฐานข้อมูลคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 19
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1