messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 24
ประกาศ อบต.บ้านเชียง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 69
คำสั่ง อบต.บ้านเชียง ที่ 218 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดกองสวัสดิการสังคม อบต.บ้านเชียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 74
คำสั่ง อบต.บ้านเชียง ที่ 217 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดกองศึกษาฯ อบต.บ้านเชียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 69
คำสั่ง อบต.บ้านเชียง ที่ 216 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง อบต.บ้านเชียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 74
คำสั่ง อบต.บ้านเชียง ที่ 215 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง อบต.บ้านเชียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 71
คำสั่ง อบต.บ้านเชียง ที่ 214 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด อบต.บ้านเชียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 68
คำสั่ง อบต.บ้านเชียง ที่ 213 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 82
คำสั่ง อบต.บ้านเชียง ที่ 212 เรื่อง การมอบหมายงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 80
คำสั่ง อบต.บ้านเชียง ที่ 211 เรื่อง การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 64
คำสั่ง อบต.บ้านเชียง ที่ 210 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 73
find_in_page คำสั่ง อบต.บ้านเชียง ที่ 209 เรื่อง การมอบหมายอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 65
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน ให้กับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ตามนโยบายการบริหารงานบุคคล (7. ส่งเสริมให้บุคคลกรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน) และแผนพัฒนาบุคคลกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม (โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 127
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 101
ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน ให้กับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 264
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 272
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด อบต. | เปิดอ่าน : 382
แผนพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด อบต. | เปิดอ่าน : 411
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด อบต. | เปิดอ่าน : 585
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1