messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 46
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 106
find_in_page รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 77
find_in_page รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 121
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 20
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 390
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 395
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 381
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 380
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 383
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 393
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 391
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 364
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 407
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 405
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 401
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1