messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 27
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 15
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 13
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำดือน กุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 19
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 14
สรุปผลกาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 13
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 1( ต.ค.66 - ธ.ค.66) ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 1 (ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566) ปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 16
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 11
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 20
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 19
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 20
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 42
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 36
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฏาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 40
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 43
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 42
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 35
1 - 20 (ทั้งหมด 48 รายการ) 1 2 3