messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 34
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 62
คำสั่ง อบต.บ้านเชียง ที่ 218 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสังกัด กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 82
คำสั่ง อบต.บ้านเชียง ที่ 217 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 99
คำสั่ง อบต.บ้านเชียง ที่ 216 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสังกัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 78
คำสั่ง อบต.บ้านเชียง ที่ 215 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสังกัด กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 70
คำสั่ง อบต.บ้านเชียง ที่ 214 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 71
คำสั่ง อบต.บ้านเชียง ที่ 213 เรื่อง การแต่งตัังผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 81
คำสั่ง อบต.บ้านเชียง ที่ 212 เรื่อง การมอบหมายงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 155
คำสั่ง อบต.บ้านเชียง ที่ 211 เรื่อง มอบหมายงานรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 83
ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 105
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 87
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 286
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 258
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 82
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
นโยบายการบริหารงานบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด อบต. | เปิดอ่าน : 389
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1