องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
info ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
EIT
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หรือประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/5p76br หรือ สแกนQR Code ด้านล่างนี้ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

QR CODE

image ป้ายประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ของ กอช.
ขอเชิญเที่ยวงาน เฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ขบวนแห่วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี
พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
ประกาศการขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567
แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักท่องเที่ยว
No Gift Policy
อบต.บ้านเชียงห่วงใย งดใช้กล่องโฟม
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2566
ร่วมประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น ร่างระเบียบข้อบังคับกองทุนขยะ และได้มอบของสมนาคุณแก่สมาชิก ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านปูลู หมู่ 10 (5 ภาพ)
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ภาพกิจกรรมประชาชนใช้บริการลานกีฬา อบต.บ้านเชียง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนบ้านเชียง บริหารงานโดย ท่านนายก ประวิทธิ์ คำขุรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม...
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายประวิทธิ์ คำขุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง นายประวิทย์ พลสิมมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง นายวิชิต นามวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง นายวันชัย...
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง บริหารงานโดย ท่านนายกประวิทธิ์ คำขุรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน โดยมีท่านนายอำเภอหนองหาน เป็นประธาน ร่วมมอบบ้าน...
วันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง บริหารงานโดย ท่านนายกประวิทธิ์ คำขุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
โครงการบริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : pageview49

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview29

thumb_up facebook อบต.บ้านเชียง
Facebook